Na magických cestách

Alsópetény a okolie

Alsópetény
Jeho prvé písomné spomenutie nájdeme na lístine z roku 1268. Dokument spomína dva Peťany spomína menom „Due ville Pethen".
Prelom 1500 – tých rokov charakterizovala rozporná jurisdikcia. Preto je potrebná aby zvyky jurisdikcie sa usporiadali do systému. Panovník touto úlohou poveril Werbőczyho, ktorý sa odtiahol na svoj majetok do Dolných Peťan, kde so svojou viacročnou prácou napísal svoje hlavné životné dielo, ktorým sa jedným švihom stal slávnym. Opus Tripartitum Juris sa na stáročia stal zdrojom práva šľachty, ktorého vplyv pokračoval až do roku 1945. Tripartitum po Biblii sa stal najviac vydanou knihou.
Odchádzajúc z hlavného námestia najprv môžeme vyhľadať kopec kostola. Už aj schody, ktoré vedú hore, pripomínajú náladu starých čias. Rímskokatolícky kostol bol postavený v XV. storočí.
Jeho ľoď postavili v roku 1747, a k jeho postaveniu použili aj staršie matriály. Na obrázku na oltári zobrazuje Svätého Štefana ako venuje korunu Panne Márii.
Vedľa zvonca, ktorý stojí v susedstve kostola nad kryptou statkárskej rodiny Gyurcsányiovcov, stojí slávny pamätník Werbőczyho, ktorý dala postaviť manželka Ignáca Gyurcsányiho. v roku 1791. Ako zaujímavosť môžeme spomenúť, že to bol prvý pamätník v prírode.
Pred našou exkurziou do Dolných Peťan sa stojí informovať, veď na brehu malého jazierka v chotári dediny môžeme byť účasníkmi početných kvalitných kultúrnych podujatí.

Nógrádsáp
Dedina najkrajšieho stredovekého kostola západného Novohradu prvýkrát sa spomenie ako "Sáp-villa" v poznámke, ktorá pochádza z roku 1219.
Podľa zdrojov meno Šáp vzniklo z mena osoby, a meno osoby, z ktorého pochádza, môže sa pripájať asi k maďarskému podstatnému menu nemeckého pôvodu sáf, čiže dieža, črpák. Šápov je prastará osada na ceste, ktorá vedie do Guty. /Galgaguta/. Na vrchu kopca Tatárka sa našiel hrob, na náležisku, ktoré pokledajú za pozostatky malého hradu sa našiel aj cintorín z doby obsadenia vlasti.
Podľa svedectva archeologických výskumov osada je oveľa staršia, ako o tom svedčia písonné zdroje staršieho pôvodu. To môžeme určiť na základe smetískovej jamy zo železnej doby, ktorú objavili pred západným náčelím kostola, jej obsah poukazuje na prastarú osadu. Aj dobe Arpádovcov.
Ak do dediny, ležiacej v doline potoku v malebnom prostredí prichádzame zo smeru Níže, tak najprv nás privíta báječný kostol gotického slohu, pochádzajúci zo stredoveku. To je jedinou zachovalou pamiatkou stredovekej dediny. O niekdajšom kostole, ktorý bol vysvätený na počesť Panny Márie nie sú dobové poznámky, musíme príjať úrčenie veku kostola na základe archeologických výskumov. Podľa toho kostol mohol byť postavený koncom XIV. storočia. Aj niekdajšia dedina mohla byť v jeho priamej blízkosti.

Hostinný dom Körtefa

Hostinný dom je nový sen rozsypávajúceho, dedinského maléso domu. Starú drevenú lavičku, ktorú hrýze črvotoč...

Pamätník Werbőczyho

Vedľa zvonca, ktorý stojí v susedstve kostola nad kryptou statkárskej rodiny Gyurcsányiovcov, stojí slávny pamätník...

Hostinný dom Levendula

Hostinec bol pomenovaný podľa radu levandulí pozdĺž plota, ktorý pozostáva zo skoro tisíc hustých a...

: Alsópetény a okolie