Na magických cestách

Bánk a okolie

Bánk
Dedina plesa už viac ako sto rokov vie, že na osadu prichádzajúcich hostí treba srdečne vítať. Tak si dosiahne svoje hostiteľ, a tak sa hostia budú vraciať do Banku.
V malej, slovenskej národnostnej dedinke aj vykonávajú všetko v záujme toho, aby sa každý, kto sem prichádza, sa cítil dobre. Hlavnou sezonou samozrejme aj tu je leto. Javisko jazera je miestom kultúrnych, zábavných programov a premietanie filmov v prírode.
K známosti dediny prispieva jazzový festival Louisa Armstronga, jazdecké dni, národnostné stratnutia na prvý víkend augusta, a nie v poslednom rade festival jazera Bánki, ktorý má už destaťročnú tradíciu.
Jazero, ktoré sa nachádza v strede dediny, uspokojuje všelijaké nároky. Znamená zotavenie sa kúpajúcim, pohyb tým, ktorí sa člnkujú a množstvo rýb pre rybárov. Tých, ktorí sa chcú vyskúšať, čaká zábavný park, a záujemcov národnostnej kultúry slovenský oblastný dom. Na jej ubytovacích miestach podľa svojho nároku si každý nájde pohodlie, a ponuka reštaurácií nesie dobrú povesť dediny široko – ďaleko.
Banka je tá osada, kde v letnej sezóne sa vždy deje niečo. Na jazere usporiadali majstrovstvá sveta modelových člnov, v evanjelickom kostole lákajú milovníkov kultúrneho života hudobné stretnutia.

Borsosberény
Dedina, ktorá sa nachádza na úpätí Börzsönya, de dedinou legiend a minolosti. V jeho chotári sa nachádza mnoho miest, o ktorých miestna pamäť chráni zaujímavé histórie. Jedným z nich je vrchol Kámora, o ktorom je známa história bosoriek a lúpežných rytierov. Ich skryté poklady hľadajú už stáročia.
Časť Pusztatemplom označuje osadu, ktorá sa zničila počas tureckého panstva. Podľa tradícií, keď sa blížil nepriateľ, zvony kostola skryli do jednej veľkej studne, a aj odvtedy z času na čas zaznie.
Do chotária, smerom na Rétšág, na niekdajšiu Jásztelekpuszta stojí prísť aj kvôli dvom zaujímavostiam. Jednou z nich je malý cintorín dediny. Medzi hrobmi nájdeme – hoci len rozvaliny krypty rodiny Benyovszkých.
Členom tejto rodiny bol aj cestovateľ, dobrodruh kráľ Madagaskára. Na blízkom vrchu nájdeme aj jeden z najstarších pevností postavených zo zeme. Presne sú snímateľné tri prstene pevnosti.
Borsosberény je v ochrane Svätého Martina. On je patrónom kostola dediny, ktorý stojí si pozrieť, a aj dedina ho zvolila za príklad do svojho erba.
Pohostinní obyvatelia malej palócskej dediny srdečne vítajú sem prichádzajúcich návštevníkov. A keď voľakto príde na obecný deň v polovici augusta, nielen s pamätihodnosťami dediny sa môže oboznámiť, ale aj s pestrým programom tradičných skupín okolia.
Za to, že stojí k nám prichádzať aj na viac dní, zaručuje blízkosť hradu Drégely, kúrie Mikszátha v Horpáči a jazera Bánki, čo znamená zotavenie sa.

Rétság
Ak do Novohradskej župy prichádzame zo smeru Budapešti po ceste číslo 2, po Szendehelyi prvou dôležitou osadou je mesto Rétšág. Jeho blízkosť k Budapešti zabezpečuje ideálne prostredie k tomu, aby niekdajšie okresné mesto žijúc novú renesanciu, sa mohlo stať významným priemyselným centrom regiónu, pričom prostredníctvom zdravotníckych, kulturálnych inštitúcií, administratívnych úloh, obcodných jednotiek sa aj v porovnaní s predchádzajúcimi sa posilnila.
Ak sa ponárame do histórie Rétšágu, môžeme jednoznačne zistiť, že najdôležitejším činiteľom počas stáročia bolo, že leží pozdÍž takej dopravnej cesty, ktoré z hľadiska obchodu je nepostrádateľná, ale slúži aj pohybu vojsk. Preto sa mohla stať po vyrovnaní úradným centrom regiónu, preto sa objavila aj obrana, a vlastne z toho vyplýva aj to, že aj v jeho dnešnom živote majú rozhodujúcu úlohu priemyselné podniky.
Skúmajúc minulosť malého mesta, môžeme zistiť, že najvýznamnejšie udalosti sa viažu k maďarskému boju za slobodu v roku 1848 – 1849, počas ktorej vojská viackrát objavili v osade. Görgey noc zo 7 na 8 januára strávil na fare v Rétšágu, a po ňom nasledovalo cisárske vojsko, so 40 000 ľuďmi. Boj, ktorý trval od Vacova do Rétšágu riadil osobne Görgey, ktorý kvôli streľbe v hlave trpel vysokou horúčkou, pomocou svojho brata, Ármina Görgeyho. Nepriateľ začal prenasledovať vojenský zbor, ktorý ho už pred Rétságom zadržal, a nasledujúci útok začal tým, že Rétšág burlivo strieľal z diela. Následkom toho sa na viacerých miestach osady vznikol oheň. Vďaka vytrvalosti obyvateľstva Rétságu sa mohlo stať, že hlavné vojsko sa nerušene dostalo do Balážských Ďarmôt.

Apartmánové domy Tó

Služby• Grilovanie • PecNaše apartmánové domy sa nachádzajú v novohradskej obci Bánk, len na 10...

Tábor Bánk

Služby• Ubytovanie pre turistov• Miesto táboru• Možnosť stanovania• Miesto svadbyTábor srdečne víta tých, ktorí chcú...

Hostinný dom Börzsöny Wellness

Hostinný dom po celý rok čaká milých hostí s 3 osobitnými apartmánmi, s 40 m2-ovou...

Hostinec Tavi-fészek

Služby• Hostivec• Potraviny• Retro Krčma (Harcsa Kocsma)• Bufet• Možnosť opekania a varenia v kotlíku v...

: Bánk a okolie