Na magických cestách

Západný Novohrad

Dostane sa do zázračného sveta, kto sa oboznámi s krajom západného Novohradu. Jeho prírodné okolie samo osebe sľubuje toľko pozoruhodností, koľko sa ani obísť nedá ľahko.
Tu je najneporušejšie pohorie našej krajiny, Börzsöny, so svojou pestrou panorámou láka Cserhát,
a Ponaszályské osady čakajú návštevníkov s celkom iným krajom.
Návštevníci, ktorí hľadajú chmúrnu, alebo niekedy krvavú náladu minulosti, môžu si pozrieť hrad Novohrad alebo Drégely, ale môžu to urobiť aj na starších miestach, ktoré sú obklopené legendami, veď čarodejné povesti Kámoru, neznámosť Csehváru a Pogonyváru aj sami ponúkajú túto možnosť.
Naše kostoly z doby Árpádovcov sú široko – ďaleko známe. Z nich Tereske a Šápov /Nógrádsáp/ sa stali známymi svojími freškami.
Pútnickým miestom milovníkov literatúry je Horpács, ktoré sa viaže k veľkému palócovi, Kálmánovi Mikszáthovi.
Neďaleko odtiaľ môžeme vyhľadať dejisko hrdinských činov Györgya Szondiho a jeho hrdinov, ktorí hránili hrad, ktorý ospieval aj János Arany vo svojej peknej balade. Na brehu jazera Diósjenő si môžeme pripomenúť duch Marcusa Aureliusa, kto tam bojoval proti kmeňom, ktoré znervôzňovali Rímsku ríšu.
Od minulosti regiónu len jeho národopisná mapa je pestrejšia. Dediny, ktoré ležia na úpätí Börzsönya zachovávajú palócske tradície. Ostatné – ktoré sa zničili počas tureckého panstva – znovu zaľudnili Slovákmi z Hornej zeme. Vacovské Biskupstvo do Berkenye priviezlo Nemeckých osadníkov, a im založil neskoršie Szendehely.
Vecné prostriedky miestnych tradícií chránia zbierky miestnej histórie, ktoré sa nachádzajú v dedinách. Pre záujemcov tento kraj je ozajstnou klenotnicou. Každá osada má svoju zvlástnosť, svoje osobitné čaro. O tom, že svoje tradície si aj dodnes zachovávajú, sa aj my môžeme osvedčiť vo víre miestnych folklórnych podujatí. Dôkazom pohostinnosti tu žijúcich ľudí sú hostia, ktorí sa sem vrácajú.

Drégely Hrad

Historická dôležitosť jeho hradu sa začala v čase tureckých vpádov. Sem utekol po bitke pri...

Hrad Novohrad

Prichádzajúcich na osadu už z ďaleka očarí pohľad hradu, ktorý je aj vo svojich ruinách...

Ubytovanie-Tábor-Náučné stredisko ÖKO-Land

Služby• Ubytovanie• Stravovanie• Náučný chodník• Výlet (vláčik)• Bastelkurse• Prírodopisné prednášky• Varenie v kotlíkuTábor s drevenými...

: Západný Novohrad

Túra na Rozhľadňa Prónay

Štart: Bánk (Penzión Tengerszem)Cieľ: Rozhľadňa PrónayVzdialenost': 6,7 kmČas Trasy: 1:21Celkové stúpanie: 289 mCelkové klesanie: 37...

Na bicykli na Hrad Drégely

Štart: BánkCieľ: Drégelypalánk (Hrad) Vzdialenost': 15 kmČas Trasy: 1:11 Celkové stúpanie: 207m Celkové klesanie: 138m