Na magických cestách

Hrad Novohrad

Prichádzajúcich na osadu už z ďaleka očarí pohľad hradu, ktorý je aj vo svojich ruinách impozantný. Na štíte, ktorý sa týči nad dedinou, sa nachádza pevnosť, podľa ktorej je pomenovaná Novohradská župa, a aj osada. Zvláštnu siluetu pevnosti dáva niekdajšia vyštrbená pracháreň, ktorá sa týči do neba, a je dobre snímateľná už zďaleka. Ako obrovský varujúci ukazovák, upozorňuje nás na to, že povinnosťou dnes žijúceho človeka je to, aby zachránil pamiatku minulosti.
Medzi múrmi hradu návštevník môže urobiť príjemnú prechádzku.
Obnovená bašta a okolie vlajky krajiny ponúka oddych a možnosť na to, aby sme mohli prezrieť bližšie a ďalšie pozoruhodnosti. Vyhľadať hrad stojí totiž nielen kvôli pripomenutiu historickej minulosti. Pozerajúc z hora sa pred nami otvorí obdivuhodná panoráma.