Na magických cestách

Reformovaný kostol

Po páde hradu Novohradu v roku 1544. sa prívrženci reformácie sa dostali do prevahy. Po...

Rímskokatolícky kostol

Cirkev dediny znovuorganizovali v roku 1728. O dva roky neskoršie bola vybudovaná predchodca dnešného kostola,...

Rímskokatolícky kostol

Ak do dediny, ležiacej v doline potoku v malebnom prostredí prichádzame zo smeru Níže, tak...

Evanjelický kostol

Neskoro barokový kostol Banky bol postavený v roku 1784. Bol posvätený 6. augusta v roku...