Na magických cestách

Reformovaný kostol

Po páde hradu Novohradu v roku 1544. sa prívrženci reformácie sa dostali do prevahy. Po...

Evanjelický kostol

Neskoro barokový kostol Banky bol postavený v roku 1784. Bol posvätený 6. augusta v roku...

Kaplnka

Na malej pahorkatine na severovýchod od obce na katolícka cirkev postavila peknú kaplnku v roku...

Rímskokatolícky kostol

Predchodca dnešného kostola sa počas tureckých čias zničila. V roku 1686 v obci zostalo len...