Na magických cestách

Kaplnka

Na malej pahorkatine na severovýchod od obce na katolícka cirkev postavila peknú kaplnku v roku...

Rímskokatolícky kostol

Ak do dediny, ležiacej v doline potoku v malebnom prostredí prichádzame zo smeru Níže, tak...

Rímskokatolícky kostol

Cirkev dediny znovuorganizovali v roku 1728. O dva roky neskoršie bola vybudovaná predchodca dnešného kostola,...

Evanjelický kostol

Neskoro barokový kostol Banky bol postavený v roku 1784. Bol posvätený 6. augusta v roku...