Na magických cestách

Kaplnka

Na malej pahorkatine na severovýchod od obce na katolícka cirkev postavila peknú kaplnku v roku...

Rímskokatolícky kostol

Cirkev dediny znovuorganizovali v roku 1728. O dva roky neskoršie bola vybudovaná predchodca dnešného kostola,...

Rímskokatolícky kostol

Predchodca dnešného kostola sa počas tureckých čias zničila. V roku 1686 v obci zostalo len...

Rímskokatolícky kostol

Ak do dediny, ležiacej v doline potoku v malebnom prostredí prichádzame zo smeru Níže, tak...