Na magických cestách

Na malej pahorkatine na severovýchod od obce na katolícka cirkev postavila peknú kaplnku v roku 1993.

Adresa: 2643 Diósjenő, Kápolna-hegy (Kopec Kaplnka)

********
Na malej pahorkatine na severovýchod od obce na katolícka cirkev postavila peknú kaplnku v roku 1993.
Pri kopaní základov sa našli aj pozostatky skoršej stavby kaplnky, o ktorej však nemáme bližšie písomné údaje nemáme, len podľa mena malého kopca (Kápolna domb – Kopec Kaplnka) tušíme, že voľakedy tu stala cirkevná stavba. Archeológovia o starobylej, osemuholníkovej budove zistili, že pochádza z doby Arpádovcov. Stojí sa sem prechádzať, už aj pre krásny výhľad, ktorý sa otvorí pred našimi očami: obec v objatí hôr, a k nej patriace poľnohospodárske územie je viditeľné odtiaľ. Práve preto stala tu v nedávnej minulosti drevená veža, z ktorej strážili a pozorovali oheň, a až do šesťdesiatich rokov počas žatvy slúžila bráneniu proti ohňu.