Na magických cestách

Érsekvadkert

V mene osady rozlišovacia predpona Érsek poukazuje na niekdajšieho majiteľa, na ostrihomského arcibiskupa. Érsekvadkert (predtým len Vadkert) je jedným z najstarších osád župy.

Oblastný dom

V centre osady sa nachádza jedna bohatá zbierka miestnej histórie. Adresa: 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út...