Na magických cestách

Nógrád

Prichádzajúcich na osadu už z ďaleka očarí pohľad hradu, ktorý je aj vo svojich ruinách impozantný. Na štíte, ktorý sa týči nad dedinou, sa nachádza pevnosť, podľa ktorej je pomenovaná Novohradská župa, a aj osada.