Na magických cestách

Drégelypalánk

Na kraji pohoria Börzsönya, na území Hontianskej župy sa nachádza Drégelypalánk. Drégely a Palánk voľakedy boli dve osady.