Na magických cestách

Drégelypalánk

Na kraji pohoria Börzsönya, na území Hontianskej župy sa nachádza Drégelypalánk. Drégely a Palánk voľakedy boli dve osady.

Výstavný priestor Szondi a Turistické centrum

Ak si chcete spomenúť na hrdinskú dobu Drégelyváru v rámci napínavého programu, tak bezpodmienečne navštívte...