Na magických cestách

Diósjenő

Pohľad, už v momente príchodu očarí prichádzajúcich na Diósjenő. Dedina sa opiera o vznešené pohorie Börzsöny.
Najneporušenejšie pohorie krajiny ponúka obdivuhodné trate milovníkom pešej turistiky. Za únavu túry poskytujú hojné odškodnenie, a nezabudnuteľný zážitok jeho malebné kraje.

Chata Magdi

Hostinný dom v Diósjenő, v úpätí pohoria Börzsöny je náladovou a domáckou možnosťou na ubytovanie.Adresa:...

Kaplnka

Na malej pahorkatine na severovýchod od obce na katolícka cirkev postavila peknú kaplnku v roku...

Hostinec Kámor

Služby• Ubytovanie• Fínska sauna• Miesto podujatíKontakt: Kovásznay RezsőE-mail: info@kamor.hu Náš hostinec sa nachádza v úpätí...