Na magických cestách

Po páde hradu Novohradu v roku 1544. sa prívrženci reformácie sa dostali do prevahy. Po právnom procese o kostol medzi dvoma náboženstvami kostol, ktorý stojí uprostred dediny, zostal prívržencom reformácie.

Adresa: 2643 Diósjenő, Dózsa György út

********
Dovolením kráľa Jozefa II. bol postavený dnešný nový kostol na mieste skoršieho malého kostola. Pozostatky jeho základov našli v roku 1983, keď kopali vodovod. Dovolenie kráľa však zakázalo postavenie novej veže.
Len približne o storokov neskoršie, v roku 1894 sa umožnilo postavenie dnešnej veže priamo ku kostolu, ktorej zvony v obidoch svetových vojnách zobrali na vojenské ciele. Zvon, ktorý je tu aj dnes, v roku 1946 namiesto peňazí, ktoré následkom inflácie sa stali nehodnotnými, kúpili z dreva na kúrenie, ktoré podávali veriaci.