Na magických cestách

Zoo Nógrád

Zoo Nógrád leží v úpätí Börzsönyu asi na 50 kilometrov na severovýchod od Budapešti.Adresa: 2642...

Pamätník Marcusa Aureliusa

Ak sa prechádzame k jazeru Diósjenői, ktorá sa nachádza sotva na 1,5 kilometrov od obce,...

Rad pivníc

Vychádzajúc od vchodu katolíckeho kostola môžeme urobiť romantickú prechádzku k pláži, ktorá sa nachádza na...

Výstavný priestor Szondi a Turistické centrum

Ak si chcete spomenúť na hrdinskú dobu Drégelyváru v rámci napínavého programu, tak bezpodmienečne navštívte...