Na magických cestách

Výstavný priestor Szondi a Turistické centrum

Ak si chcete spomenúť na hrdinskú dobu Drégelyváru v rámci napínavého programu, tak bezpodmienečne navštívte Výstavný priestor Szondi a Turistické centrum v Drégelypalánku!

Výstava útulného Výstavného priestoru obohacovaná s kulturnými prvkami, a jeho programy v zaujímavej. efektnej forme predstavujú hrdinskú dobu kapitána hradu Szondiho.
Výstavný priestor Szondi ponúka množstvo pestrých programov, začínajúc od interaktívnej sprevádzke vernisáže, prechádzke so spriecodcom do výstavy delov. V návštevnom centre môžete dostať informácie aj o dostupnosti hradu.
Časti centra:
ZBIERKA ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZOV
Zvláštnosťou výstavy je jeden rekonštruovaný „in situ” ženský hrob z XVII. storočia, s jednou najkrajšou novodobou čelenkou z Karpatskej kotliny. Na bábkach životnej veľkosti vidíme dobové maďarské a turecké šaty a zbroje.
V OBLASTNEJ IZBE, ktorá je zariadená skoro 100 ročným nábytkom, vystavené predmety si môžu zobrať návštevníci aj do rúk, a môžu si aj vyskúšať tri merte široké gate.
V STODOLE so stenami z nepálených tehál privítajú návštevníkov spotrebé predmety a pracovné náradia každodenného sedliackého života.Tu sa nachádza najobľubenejší predmet detí, rekonštrukcia dela zo stredoveku, ktorá je prevádzkyschopná, ale môžeme si tu raziť aj vlastnú pamätnú mincu.
Film, so živými postavami „Legenda Szondiho”, ktorá na Filmovom festivále dostala zvláštnu cenu v kategórii základných škôl, vyníkajúco predvolá hrdinské dobývanie hradu Drégely. A populárnovedecký historický animačný film „Svätý hrob” predstavuje históriu hradu. Pritom, že obidve filmy sú obsažné, krátke (20 minút), sú zábavné a napínavé aj pre detí aj pre dospelých.
Služby
• Turistický sprievod k hradu Drégely
• Interaktívny sprievod po výstave
• Premietanie filmov Szondi
• Výstava krojov a zbraní
• Príprava paže, promócia paže
• Razenie mincí
• Bufet
• Informácie o dostupnosti hradu, o pamätihodnostiach okolia, o poskytovateľoch služieb, o ubytovaniach, o možnostiach stravovania sa