Na magických cestách

Hrad Novohrad

Prichádzajúcich na osadu už z ďaleka očarí pohľad hradu, ktorý je aj vo svojich ruinách...

Kaštieľ Prónay

Hotel, miesto podujatí a konferencií blízko k Budapešti Prostredie 19. storočia doplnené s pohodlím a...

Drégely Hrad

Historická dôležitosť jeho hradu sa začala v čase tureckých vpádov. Sem utekol po bitke pri...