Na magických cestách

Drégely Hrad

Historická dôležitosť jeho hradu sa začala v čase tureckých vpádov. Sem utekol po bitke pri Moháči arcibiskup Pál Várady, a za veliteľa hradu vymenoval Györgya Szondyho.

********
Paša Ali sa obrátil proti veľmi slabému hradu. Jeho posádka pozostávala len zo 146 členov. Pri takých okolnostiach prichádzal ráno 6. júna roku 1552. 12000 členný vojenský zbor pašu cez Novohrad na planinu ktorá sa rozpestiera pod hradom a aj dnes sa nazýva Töröktábor, a ihneď vyzval Szondyho na to, aby vzdal hrad.
On však zostal verým prisahe svojej vlasti, svojmu kráľovi a svojmu Bohu, a aj za cenu života chránil hrad. Tak sa stal on a jeho hrsť vojska príkladom hrdinstva a lásky k vlasti.
Kamenný hrad Drégely, rozstrieľaný na sito, dobyvatelia nomohli ďalej používať a ani ho nepostavili znovu. Okolo kostola osady kopaním priekopu, vybudovali silnú drevenú palisádu pre asi dvetisíc jazdcov a odteraz pevnosť ktorá sa najprv nazývala Novým – Drégelyom, potom Palánkom sa stala východiskom vojenských pohybov turkov v hontiansko – novohredskej župe.
Keď voľakto vyhľadal toto miesto pred tridsiatími rokmi, len vtedy ho našiel na štíte, ktorý je zarastený krovím, keď presne vedel kde ho musí hľadať. Vďaka nadácie Drégelyvár v posledných desaťročiach postavili asi 1500 m3 stenu.
Tak sa mohol stať hrad Drégelyvár časťou Národného dedičstva, a od roku 2012 je aj úradne je historickým pamätníkom.