Na magických cestách

Rétság

Ak sa ponárame do histórie Rétšágu, môžeme jednoznačne zistiť, že najdôležitejším činiteľom počas stáročia bolo, že leží pozdÍž takej dopravnej cesty, ktoré z hľadiska obchodu je nepostrádateľná, ale slúži aj pohybu vojsk.