Na magických cestách

Diósjenő

Pohľad, už v momente príchodu očarí prichádzajúcich na Diósjenő. Dedina sa opiera o vznešené pohorie Börzsöny.
Najneporušenejšie pohorie krajiny ponúka obdivuhodné trate milovníkom pešej turistiky. Za únavu túry poskytujú hojné odškodnenie, a nezabudnuteľný zážitok jeho malebné kraje.

Hostinec Kámor

Služby• Ubytovanie• Fínska sauna• Miesto podujatíKontakt: Kovásznay RezsőE-mail: info@kamor.hu Náš hostinec sa nachádza v úpätí...

Pamätník Marcusa Aureliusa

Ak sa prechádzame k jazeru Diósjenői, ktorá sa nachádza sotva na 1,5 kilometrov od obce,...

Reformovaný kostol

Po páde hradu Novohradu v roku 1544. sa prívrženci reformácie sa dostali do prevahy. Po...