Na magických cestách

Vychádzajúc od vchodu katolíckeho kostola môžeme urobiť romantickú prechádzku k pláži, ktorá sa nachádza na hornom konci dediny medzi radmi pivníc.

Adresa: 2643 Diósjenő, Pincesor

********
Najstaršie pivnice a lisovne sa stavali v 1830 rokoch, a až do objavenia filoxérie v roku 1880 boli miestami k príprave kvalitných vín. Miestami môžeme na nich zistiť aj dedinské zvyky stavby pred dvoma storočiami.