Na magických cestách

Rímskokatolícky kostol

Predchodca dnešného kostola sa počas tureckých čias zničila. V roku 1686 v obci zostalo len 66 obyvateľov rímskokatolíckej vieri, ktorí po jednom právnom procese o kostol pomocou reformovaných si postavili nový katolícky kostol.

Adresa: 2643 Diósjenő, Kinizsi u. 4.

********
Po uplynutí asi šiestich desaťročí v roku 1745 kostol museli obnoviť, ale ani táto obnova nebola trvalá, nakoniec v roku 1788 z fondu Eszterházy-Visconsiho vystavili voforme, v akej je aj dnes.
K stavbe použili aj pozostatky stien a kamene skorších kostolov. Vstúpiac do budovy najprv nám padne do očí obraz hlavného oltára.
Na nej sú svätí, Flórián a viac otcov cirkvy, hore Svätá Trojica, Jozef, Mária, a apoštoli. Pekné umelecké smalt obrazy zastávok krížnej cesty kostola urobil Dovák B. József.