Na magických cestách

Rímskokatolícky kostol

Ak do dediny, ležiacej v doline potoku v malebnom prostredí prichádzame zo smeru Níže, tak najprv nás privíta báječný kostol gotického slohu, pochádzajúci zo stredoveku. To je jedinou zachovalou pamiatkou stredovekej dediny.

********
O niekdajšom kostole, ktorý bol vysvätený na počesť Panny Márie nie sú dobové poznámky, musíme príjať úrčenie veku kostola na základe archeologických výskumov. Podľa toho kostol mohol byť postavený koncom XIV. storočia. Aj niekdajšia dedina mohla byť v jeho priamej blízkosti.
Vo vnútri kostola najdôležitejšími atrakciami sú kríže a freská, ktoré sa našli počas reštaurácie stien. Nad dverami sakristie obrazovanie Kálvárie, potom Madona, vedľa nej Svätá Katarína a Svätá Barbora, a na treťom, prerušenom obrázku vidíme Svätého Mikuláša. Pri búraní chóru vyšiel na javo asi nazaujímavejší obraz kostola. Zobrazuje umúčenie Svätej Apolónie.