Na magických cestách

Na bicykli na Hrad Drégely

Štart: Bánk
Cieľ: Drégelypalánk (Hrad)

Vzdialenost': 15 km
Čas Trasy: 1:11

Celkové stúpanie: 207m
Celkové klesanie: 138m