Na magických cestách

Služby
• Pohostenie
• Bufet
• WiFi
• Breh jazera

Krčma Harcsa nie je len jednou krčmou, ale klasickým, spoločenským miestom na stretnutie v dedine, kde vždy sú dobrý priatelia, môže sa porozprávať o udalostiach okolia, politiky, alebo o výsledkoch futbalového mužstva Banku, prípadne o naskedujúcom programe leta v Banke.
Okrem širokého výberu chladených osviežujúcich nápojov, pív samozrejme nájdete aj bohatý výber nápojov, ktoré napomáhajú voľný rozhovor, priateľské diskusie.
V lete aj nanuky doplnia pochuťky, ktoré sú vhodné k príjemnému stráveniu času.
Z terase Krčmy Harcsa, z ktorej je vidná panoráma jazera hoci aj s priateľskou skupinou môžete fandiť aj na najnapínavejších športových udalostiach, veď televízia je vždy k dispozícii.
Pri farebných magazinoch, novinách mnohí si k nám sadnú len preto, aby na vlastnom počítači sa pri pohári osviežujúceho nápoja nazreli do sveta internetu, k čomu zabezpečujeme bezplatné Wifi!
K tomu ponúkame príjemné podmienky, panorámu brehu jazera, pozornú a náročnú obsluhu.