Na magických cestách

Služby
• Predstavenie technológie
• Ochutnanie pálenky
• Predstavenie kultúry pálenky
• Miesto podujatí
• Stravovanie

„Varíme pálenku, a predávame ju však, ale pokúsime sa oživiť k nej patriace pravé vidiecke veselé nálady a emócie, na ktoré pomaly už zabudneme”
Je jedno zaujímavé slovo v angličtine, - „spirit” ktorého jeden význam poukazuje na liehový nápoj, ale k nemu sa tesne viaže aj iný, snáď najdôležitejší význam, duša! A naozaj, pálenka, ktorú varili riadne, pozorne, má dušu, to môže potvrdiť každý, kto ju raz ochutnal.
My v Pálenkovom dome v Banke nevarievame tradičnú domácu pálenku, ale fľaškované výrobky prémium kategórie. Ale to, ako to robievame, to nás predstavuje naozaj, a robí náš nápoj zvláštnym.
Tak zastavte sa na minutu, vylúčite všetko, a odovzdajte sa zážitku, ktorý vám poskytujú tie zvláštne destiláty...
V našom Pálenkovom dome zabezpečujeme možnosť na ochutnávku pálenky, ktorá je spojená s večerou. Pálenky, ktoré dávame ochutnávaťvyhrali ceny, medaily na celoštátnych súťažiach.