Na magických cestách

V našom potravinárstve si nájdete skoro všetko z kažodenne potrebných vecí, ktoré si chcete kúpiť počas denného alebo týždenného nákupu.

Adresa: 2653 Bánk, Petőfi út 53.
Tel.: +36 (35) 342337, +36 (30) 2310494
Kontakt: Torma Andrásné
E-mail: abc@tavifeszek.hu, tavifeszek@gmail.com

Služby
• Príjatie bankovej karty

********
Okrem potravín si nájdete aj chladené a mrazené tovary, nárezy, salámy, základné zeleniny, ovocia, nápoje, papierové potreby do domácnosti, čistiace prostriedky, časopisy, noviny. Vymenovanie je skoro nemožné.
Nazrite k nám, a osvedčte sa o našej ponuke!
Výber niektorých typov tovarov prispôsobujeme a rozširujeme k sezóne.