Na magických cestách

Pamätník Werbőczyho

Vedľa zvonca, ktorý stojí v susedstve kostola nad kryptou statkárskej rodiny Gyurcsányiovcov, stojí slávny pamätník Werbőczyho, ktorý dala postaviť manželka Ignáca Gyurcsányiho. v roku 1791. Ako zaujímavosť môžeme spomenúť, že to bol prvý pamätník v prírode.

********
Prelom 1500 – tých rokov charakterizovala rozporná jurisdikcia. Preto je potrebná aby zvyky jurisdikcie sa usporiadali do systému. Panovník touto úlohou poveril Werbőczyho, ktorý sa odtiahol na svoj majetok do Dolných Peťan, kde so svojou viacročnou prácou napísal svoje hlavné životné dielo, ktorým sa jedným švihom stal slávnym. Opus Tripartitum Juris sa na stáročia stal zdrojom práva šľachty, ktorého vplyv pokračoval až do roku 1945. Tripartitum po Biblii sa stal najviac vydanou knihou.