Na magických cestách

Evanjelický kostol

Neskoro barokový kostol Banky bol postavený v roku 1784. Bol posvätený 6. augusta v roku 1784, v čase, keď tu bol kňazom Kellisch Sámuel. Pod jeho vedením bola postavená aj fara.

Adresa: 2653 Bánk, Hősök tere

********
„Mohol byť bojovnou, smelou, osobnosťou,ktorá vo svojich nápisoch k Márie Terézie pevnou vierou bojovala za náboženskú slobodu, za cvičenie viery národa ” – písal o ňom v roku 1959 v spomienkách z príležitosti 175. výročia postavenia kostola kňaz L. Kovács András. Z poznámky Kellischa z dňa 13. septembra roku 1783. vieme, že vlastné peniaze daroval cirkvy, aby sa kostol mohla postaviť.
Hlavný oltár maľoval umelec, rodák Tolmácsa, Edvi Illés Ödön v roku 1903. Témou je: Kristus na kríži. Pôvodne na oltári boli 3 maľby. Horná, ktorú dal priniesť zo starého kostola, zobrazuje vzkriesenie Pána, prostredná jeho premenenie na hore a spodná poslednú večeru. Podľa spomínaného záznamu z roku 1959 ten posledný, veľmi výrazná drevorezba aj dnes je tam na oltári, ale kryje ju obraz na oltári.
Zvon, ktorý v prvej svetovej vojne rekvirovali, v roku 1922 nahradili so 150 kilovým novým zvonom. Chór jednoloďového kostola, ktorý sa uprostred klenie do vnútra, držia dva stĺpy. Jeho loď má zrkadlovú klenbu, jeho oltár je copfového štýlu.
V roku 1921 z príležitosti jedného obnovenia v kríži umiestnili jednu poznámku „Potomstvu. Evanjelická cirkev augustinskej viery Banky v máji roku 1921. renovovala svoj kostol s veľkou obetavosťou.
Vežu o 150 cm vyvýšila, celú budovu dala znovu pokryť azbestovou bridlicou…. Našu vernosť k viere evanjelia, na povýšenie slávy nášho Boha, na povzbudzovanie našich potomkov, a na veľkú krásu našej duše, a zachovaním obydlia viery, lásky, nádeje, mieru, potešenia a modlitby necháme svojim deťom ako cenné dedičstvo.”