Na magických cestách

Rímskokatolícky kostol

Cirkev dediny znovuorganizovali v roku 1728. O dva roky neskoršie bola vybudovaná predchodca dnešného kostola, ktorý bol v roku 1870 značne obnovený.
Vysvätili ho na počesť Svätého Martina.

Adresa: 2644 Borsosberény, Petőfi út 159.

********
O Svätom, ktorý sa narodil okolo roku 316 v Savari (na mieste dnešného Szombathelyu) je známa povesť, podľa ktorej svoj plášť rozrezal, a plovicu dal jednému žobrákovi, v jeden chladný ďeň. Tento motív je aj na pečiatke farnosti, a to je aj na erbe aj na vlajke dediny.
Pred fasádou budovy je veža s hodinami a svätyňa polkruhového obluku, jej loď pozostáva z troch úsekov s galériou s orgánom. Vnútro ozdobujú krásne drevevé rezané sochy.