Na magických cestách

Rímskokatolícky kostol

Cirkev dediny znovuorganizovali v roku 1728. O dva roky neskoršie bola vybudovaná predchodca dnešného kostola,...

Kúria Mikszátha

Kúria bola postavená v roku 1906 v eklektickom, grécko, neoklasicistickom štýle, na základe plánov syna...

Výstavný priestor Szondi a Turistické centrum

Ak si chcete spomenúť na hrdinskú dobu Drégelyváru v rámci napínavého programu, tak bezpodmienečne navštívte...