Na magických cestách

Rozhľadňa Prónay

Rozhľadňa Prónay je postavená na hore Romhányi, na 421 metrovom štíte Kecske-kő. V každom ročnom...

Hrad Novohrad

Prichádzajúcich na osadu už z ďaleka očarí pohľad hradu, ktorý je aj vo svojich ruinách...

Pamätník Marcusa Aureliusa

Ak sa prechádzame k jazeru Diósjenői, ktorá sa nachádza sotva na 1,5 kilometrov od obce,...

Kúria Tihanyi-Mocsáry

Prízemná vidiecka kúria s pavlačom v strede s partovanou časťou na stranách s bočnými piliermi,...